Actueel

April 2021

Op 28 april 2021 is de ontheffing afgegeven voor twee projecten waar in totaal 73 woningen energetisch worden veranderd in comfortabele en duurzame woningen. Met deze ontheffing is het startschot gegeven, zodat in het 3e kwartaal van 2021 een aanvang gemaakt kan worden met deze renovatie.  

Bij de aanvankelijke start bleek binnen het plangebied de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Daarom is een onderzoek in handen gegeven van Ecologisch bureau Habitus.

Dit onderzoek heeft ruim een jaar geduurd en in dat jaar zijn binnen het gebied de broedlocaties, zomer en winterverblijfplaatsen van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in kaart gebracht. Op het advies van Habitat heeft De Groep RGVO binnen het plangebied tijdelijke nest- en verblijfkasten aangebracht.

Tijdens de veranderingen aan de woningen worden ook de definitieve verblijven van de medebewoners uit de dierenwereld meegenomen, zodat na de renovatie hun tijdelijke voorzieningen een integraal onderdeel worden van het geheel.

Begin 2022 hebben we weer 73 woningen die niet alleen aan de laatste eisen van bewoners voldoen, maar ook een bijdrage leveren aan de natuur in Nederland.

 

Actueel project Haaglanden
December 2020

Ook tijdens de lockdown werken we door. Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol “Samen veilig doorwerken” vastgesteld. In dit protocol zijn richtlijnen opgesteld waar we ons nauwgezet aan houden. Hierdoor komt het werk niet stil te liggen en kunnen onze mensen toch veilig kunnen werken.

Onze vaklieden weten waar ze op moeten letten en zijn op de hoogte van de laatste voorschriften. Zowel op de bouwplaats als voor binnenwerk, zodat het werk voor iedereen op een veilige manier kan doorgaan.

Augustus 2020

De Groep leidt structureel leerlingen op. Het onderhouden van objecten is een afwisselend vak met uitdagingen en prachtige doorgroeimogelijkheden. We beschermen voor honderden miljarden aan onroerend goed, waardoor het beroep van onderhoudsprofessional een interessant vak is. De Groep leidt schilders, betonreparateurs en timmerlieden op.

Hoog tijd om het vak meer waarde te geven.

Gemiddeld is zo’n 20% van ons personeel leerling. Omdat we het belangrijk vinden dat jongeren tijd en ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot een volwaardige professional, hebben we hiervoor bewust een beleid ontwikkeld. Daarvoor werken we nauw samen met het SBB. Het SBB erkent en ondersteunt de leerbedrijven die mbo-leerlingen een stage of leerbaan aan willen bieden.

In het Magazine van OnderhoudNL zijn we gezamenlijk geïnterviewd over het succes van deze samenwerking.

Juli 2020

De Groep breidt haar wagenpark uit met Volkswagen Crafters. Voor de afdeling beton kiest De Groep voor deze veelzijdige bedrijfswagen vanwege de beste belaadbaarheid in zijn soort. Daardoor is er meer ruimte voor al het materieel dat nodig is voor de werkzaamheden ter plaatse. Efficiency en energiezuinigheid gaan in deze auto’s samen met de nieuwste technologie

Juni 2020

De Groep RGVO is opnieuw getoetst voor het VGO keur. Het VGO-keur is een onafhankelijk keurmerk dat u als opdrachtgever zekerheid biedt. Het VGO keur garandeert  de technische- en organisatorische kwaliteit van onze organisatie, maar het keurmerk waarborgt ook de financiële gezondheid en stabiliteit van De Groep RGVO. Wij zijn er trots op dat we weer aan alle eisen en voorwaarden van het VGO keurmerk voldoen. Wij kunnen veel beloven, maar nu weet u als opdrachtgever ook zeker dat u zaken doet met een integere partner.

Maart 2020

Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen zijn al onze medewerkers geïnformeerd over het advies van RIVM. Onze vaklieden en het kantoorpersoneel volgen de adviezen en houden zich aan de instructies van het protocol samen veilig doorwerken. Ook tijdens de lunch en het werkoverleg wordt de 1,5 meter regel nauwgezet gevolgd.

Januari 2020

Ons renovatieproject van de balkonvloeren van twee vleugels van een appartementencomplex in Den Haag, is afgerond.  Om de balkons te verduurzamen én waterkerend te maken is het Triflex BIS BTS systeem gebruikt. Dit levert een strak resultaat op, passend bij de architectuurelementen van het gebouw. De opdrachtgever en bewoners zijn positief over de nieuwe uitstraling. De samenwerking met ons team was uitstekend. De opdrachtgever heeft deze foto gemaakt ter herinnering aan een bijzonder geslaagd project.