Kleine Beerstraat 2-120 

Dordrecht

Opdrachtgever:
Winter VVE Beheer

Algemene informatie:
Schilderwerkzaamheden 

Uitgevoerde werkzaamheden:
Het onderhoud van kozijnen en betonelementen aan de achtergevel, waarbij de gevelelementen met behulp van een hoogwerker worden bereikt. 

Resultaat van de werkzaamheden:
Het verbeteren van het totaalaanzicht door middel van het conserveren van de verschillende elementen en het uitvoeren van technische verbeteringen.